Za benzínkou vzniká další ulice

Ve fázi přípravy realizace se nachází V. etapa přípravy nové budoucí zástavby rodinných domů ve Škrovádě v za benzínkou v lokalitě s historickým názvem Nad řekou.

Stejně jako předchozí etapy stavby ZTV (dopravní a technická vybavenost) III a IV, i tuto připravuje pro soukromé investory společnost Leone CZ, s.r.o. Chrudim.

Momentálně se řeší stavební povolení.

Konkrétně se jedná o prodloužení stávající Souběžné ulice o jeden blok domů a prodloužení nově vybudované Západní ulice až po Souběžnou spolu s vybudováním parcel po obou stranách. V rámci projektu má vzniknout také něco přes 1000 m2 veřejné zeleně (požadavek územního plánu).1

Zakreslené umístění domů v územní studii je jen doporučené.

Zbytek ulice Západní je koncipován jako obousměrná jednopruhová s výhybnami a min. šíří vozovky 3,5 m.

Západní ulice měla v koncové variantě sloužit jen pro místní obsluhu, tranzitní (z nyní zastavěné lokality Pod lesem) by měla jezdit paralelní ulicí, která by měla v budoucnu vzniknout výše. Ulice Souběžná naopak bude pokračovat ve stávající šířce 5 m, bez šikan a zúžení.

Část dešťové vody z ulic půjde do kanalizace a zbytek do vsakovacích galerií21.

  1. František Průša, 15/8/2022, emailem[][]
  2. František Průša, 31/5/2022, osobně[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.