Za každý loni odevzdaný pytel s plasty dostanete na úřadě nový zdarma.

Cena pytle na svoz plastu zůstává stále ve výši 5 Kč/ks, avšak v případě, že tyto pytle využíváte k třídění tedy řádně naplněné, označené dodanou známkou a svezené, MěÚ za každý odevzdaný pytel poskytne nový pytel zdarma.Například pokud jste tedy v roce 2020 naplnili a řádně označili 9 pytlů, na úřadě dostanete zdarma dalších 9 nových. O tyto pytle zdarma můžete zažádat při své návštěvě na MěÚ od 1. 2. 2021.1

Nadále je možné odevzdávat plasty i ve vlastních pytlích, pokud drží pohromadě a plasty nelétají kolem.2

Není ani nutné používat samolepící štítky na pytle, svozová společnost obvykle sveze i pytel s plastovým odpadem bez samolepky (akorát vám nebude započten). Nicméně štítky na pytle s plasty dostanou všichni občané v březnu společně se složenkou na odpady.

  1. Ozvěny 1/2021: Odpady v roce 2021[]
  2. …Pokud se ukáže, že občané, se dokáží chovat ukázněně, je možnost, že by se daly brát i pytle od jiných věcí…zápis zastupitelstva 17/6 str. 14 []

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.