Vodné a stočné se příští zvedne o méně než inflaci, říká předseda představenstva VAKu Ivan Jeník

Byly zveřejněny nové ceny vody pro domácnosti na rok 2022 1.

Paušál zůstává, pohyblivá část vodného vzrostla o 1 Kč a stočného o 2 Kč.

V tiskové zprávě2 sděluje Ivan Jeník, předseda představenstva3 společnosti VAK Chrudim , která vlastní většinu infrastruktury, kterou spravuje rakouská společnost pod hlavičkou VS Chrudim, k ceně pro příští rok:

Se zástupci provozovatele se nám podařilo vyjednat celkový růst ceny vodného a stočného pro rok 2022 o pouhých 3,48 %, což je výrazně pod inflací roku 2021, i pod předpokládanou výši inflace pro rok 2022. Cena pohyblivé složky za pitnou vodu se pro odběratele mění o 2,06 % (to je o 0,93 Kč/m3), v případě stočného je to o 5,07 %, což představuje částku 2,04 Kč/m3 , všechny ceny jsou uvedeny s DPH 10 %.

Předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek tamtéž doplňuje , že

při vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2022 mezi společnostmi VAK Chrudim a VS Chrudim bylo nutné vzít v úvahu zdražování vstupních surovin, vyšší ceny chemikálií používané při čištění vody surové i odpadní a nejisté zůstávají ceny za elektrickou energii a plyn.

Pozitivním faktorem bylo včasné dokončení I. etapy rekonstrukce části přivaděče mezi Podlažicemi a Slatiňany, které umožnilo návrat k zásobování převážné části Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou z 50 % tvrdší (ale na výrobu finančně méně nákladnější) z podzemních zdrojů v Podlažicích a jen 50 % měkčí (nicméně na výrobu nákladnější) vodou z povrchových zdrojů v úpravně vody Monaco.4

Srovnání absolutních a reálných (s inflací) cen za uplynulé vody najdete v nadřazeném článku Cena vodného a stočného. Najdete zde např. srovnání cen v uplynulých letech pro měsíční spotřebu 8 m3 (3-členná domácnost) se za vodné a stočné zaplatí příští rok domácnost měsíčně 848Kč místo 824Kč letos. Po započtení inflace to je opravdu o 1% (8Kč) v reálných cenách méně. Ta % jsou nižší, protože započítáváme i pevnou část cen, která se nemění.

  1. Detail [Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2022] – Úřední deska – Městský úřad Slatiňany (imunis.cz) []
  2. MěÚSl/08184/2021/2 – Tisková zpráva (dokument PDF, 174 kB) []
  3. O společnosti | Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (vakcr.cz)[]
  4. MěÚSl/08184/2021/2 – Tisková zpráva (dokument PDF, 174 kB) []

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.