Téma: Zachování a rozvoj průchodů a schodišť

Veřejné průchody mezi zahradami a domy a schodiště dá sice práci udržovat, nejsou obvykle vítány majiteli sousedních nemovitostí, ale mají nesporný přínos pro život obce a proto má smysl o ně pečovat. Průchody a schodiště usnadňují pohyb pěších po městě. Pro pěšího je dobrých každých ušetřených 200 m a obcházet mnohé bloky je často i delší.

Podle Václava Hoffmana z Odboru výstavby MÚ Slatiňany se musí o zachování drobných (většinou pěších) komunikačních propojení a schodišť ve stávající zástavbě města postarat především samospráva. Územní plán řeší tuto problematiku pouze obecně a dává v každé funkční ploše možnost řešit její přípustnou formu komunikací – pěší, cyklistickou nebo motorovou. Což znamená navrhovat nové, ale i rušit stávající komunikační propojení. Jiná situace je v plochách navržených pro další rozvoj obce. Zde je třeba vypracovat regulační plán, územní studii, nebo alespoň dohodu o parcelaci, které určují poměrně podrobně i novou dopravní kostru příslušné lokality včetně komunikací pro chodce.

 

Téma

Návrh

Proti

Událost

Jeden komentář u “Téma: Zachování a rozvoj průchodů a schodišť”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.