Začíná archeologický průzkum na trase obchvatu

Silničáři zveřejnili jméno vítězné firmy, která provede záchranný archeologický průzkum na trase druhé části obchvatu Chrudimi. Vítězem tendru se stala společnost Eurovia.

Výzkum kromě jiného zahrnuje skrytí půdy, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání. Na odborné práce spojené s ošetřením nálezů si firma přizve archeology.

Soutěž vypsalo Ředitelství silnic a dálnic během prázdnin, Eurovia podala nabídku jako jediná. Práce by mohly začít ještě během října.

Co teď zbývá:

Připravují se podklady k podání žádosti o stavební povolení.

Jinak stále ještě probíhá majetkoprávní vypořádání, tedy především výkupy pozemků, souhlasy s realizací stavby a zřizování věcných břemen.

Obecní pozemky dotčené stavbou jsou ošetřeny smlouvou s ŘSD z července. Nicméně stále ještě nejsou vykoupeny či vyvlastněny všechny soukromé pozemky  a ještě nejsou zřízena potřebná věcná břemena.

Dále se musí uzavřít smlouvy, na základě kterých dojde po realizaci k převodu některých částí staveb na město.


Archeologický průzkum platí stavebník archeologům (v našem případě Regionálnímu muzeu v Chrudimi) a průzkum 1 km obchvatu stojí kolem 5 milionů Kč vč. DPH.*1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.