Zadání veřejné zakázky na zvukově-hlasovací záznamové zařízení

97. Rada města Slatiňany schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé  město“ spolufinancované ho z prostředků EU).

Následně byla zjištěna nevhodná formulace článku soutěžené smlouvy u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení“. Vzhledem k tomu, že se nestihla soutěž vypsat, byla soutěž zrušena, přičemž 99. Rada schválila vypsání upraveného znění.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.