Téma: Zadlužení města

STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ K 31. 12. 2018

Úvěr ve výši 29.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace v Trpišově. Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2018 splaceno na splátkách jistiny 1.539.828,- Kč a na úrocích z úvěru 100.651,- Kč. Zůstatek jistiny k 31. 12. 2018 činil 26.793.166,85 Kč. *1

Návrh

Odkaz: *1 Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.