Téma: Zadržování vody

Zadržování vody v v krajině i v zásobnících v našem městě.

O suchu a boji proti němu není nutné jen mluvit a sledovat ho ve zprávách. Něco málo s ním můžeme dělat i tady a teď.

V Česku se projevuje víc než sto let snahy napřímit koryta řek a potoků a odvodnit krajinu. Voda nyní, místo, aby v době sucha vyprahlé krajině pomohla, proteče rychle pryč. Hydroložka Milada Matoušková ukázala tento stav na příkladu Lišanského potoka na Rakovnicku. Jak by náprava mohla vypadat, je podle hydroložky vidět u Litovického potoka v Hostivicích u Prahy. Podle Matouškové byly upraveny a změněny toky 25 až 30 procent všech potoků a řek v Česku. „Jsme na střeše Evropy, potřebovali bychom vodu zadržet, mít přírodě blízké toky, popřípadě malé nádrže, a my ji zatím rychle odvádíme pryč,“ dodává Matoušková.1

 

  1. Hydroložka na DVTV Hostivice rovný potok zrušila. Hydroložka je v době sucha chválí – Aktuálně.cz (aktualne.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.