Zahájení územního řízení na VO ve Schmoranzově ulici

Schmoranzova ulice

Od dnes budou mít občané 15dnů na seznámení se s projektovou dokumentací a předložení připomínek.

Počítá se se stavbou 12ti nových LED svítidel. Zároveň se počítá s přípravou pro optickou internetovou síť.

S přípravou pro elektrické vedení do země se však nepočítá.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.