Zahájeno územní řízení na nové osvětlení ve Škrovádě od návsi k mlýnu

Bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: – stavbu nového zemního vedení veřejného osvětlení v délce 1246 m, vč. nadzemních ocelových sloupů výšky 4-6m s LED svítidly (celkem 35 nových světelných míst). Všechny sloupy budou osazeny do betonových pouzdrových základů s umístěním podél vozovky komunikace v zeleném pásu, případně chodníku. Sloupy v chodníku budou postaveny tak, aby byla zachována průchodná šířka chodníku min. 0,9 m. U všech sloupů musí být dodržena minimální vzdálenost sloupu (od bližší strany sloupu) od krajnice vozovky 0,5 m. Všechny sloupy budou uzemněny. -V rámci výstavby VO budou souběžně uloženy kabely pro nové napájecí rozvody místního  rozhlasu. Kabely budou uloženy v chráničkách v zemi a v trase VO budou zasmyčkovány do sloupů VO. Dále budou souběžně v trase VO a nového zemního vedení NN uloženy chráničky pro plánovanou optickou datovou síť.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.