Zákaz Sokola za protektorátu

Po roce 1939 byl Sokol likvidován fašistickým režimem. V té době měla sokolská jednota 368 členů *1

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA *2
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven.
Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli
na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních
táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení vál-
ky nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům
Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších
představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak
ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových
chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla to-
tální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují
nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině ob-
čanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.

Odkaz: *1 Ozvěny Slatiňan 2003/10

Odkaz: *2 Ozvěny 10/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.