Zakázka na svoz bioodpadu byla zrušena

Přestože na základě výzvy k podání nabídek byly doručeny 4 nabídky, je i ta nejnižší nabízená cena přepočítáním na jednu nádobu poměrně vysoká, a to ve výši 893 Kč včetně DPH za svoz a likvidaci s četností 1× za 14 dní v období od 1. 3. do 30. 11.

Důvodem vyšší ceny je pravděpodobně malé množství sběrných nádob, které by byly sváženy. Ve výzvě bylo s ohledem na 65 doručených žádostí navrženo pouze 100 nádob.

S ohledem na výše uvedené rozhodla Rada města Slatiňany svým
usnesením ze dne 11. 6. 2018 veřejnou zakázku zrušit.

Zároveň však rada pověřila Městský úřad předložit návrh sběru
a svozu biologicky rozložitelného odpadu v režii města Slatiňany
(tedy bez smluvního dodavatele). Budou tedy hledány další cesty,
jak by mohl být svoz tohoto druhu odpadu zajištěn, a tím současný
systém nakládání s tímto druhem odpadu rozšířen.

(z článku v Ozvěnách 7/2018 Svoz biologicky rozložitelného odpadu přímo od domu – výsledek výběrového řízení, Bc. Petra Víšková)

Odkaz: Ozvěny 7/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.