Základní parametry pro nový způsob nakládání s odpady

  1. 14-ti denní svoz směsného odpadu vyjma období 1. 6.–30. 9., kdy bude obnoven týdenní svoz odpadu.
  2. Třídit odpad, a to na plasty a papír, s odvozem přímo od domu 1× za 14 dní, včetně zachování hnízd na tříděný odpad.
  3. Elektronicky evidovat počet výsypů komunálního odpadu.
  4. Zachovat možnost používat sběrný dvůr v katastru města Slatiňany jako doposud.
  5. Možnost změny četnosti svozu odpadu a úpravy množství hnízd
    v průběhu platnosti smlouvy

Odkaz: Ozvěny 2019/5

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.