Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. – O svobodném přístupu k informacím.

Poznámky a užitečné odkazy.

Co dělat, pokud vám neposkytli informaci

Pokud úřad Rozhodnutím informace odepřel a vy s tím nesouhlasíte, můžete se do 15 dnů od doručení Rozhodnutí odvolat. To znamená, že na stejné místo podáte dopis „Odvolání“, v němž vyjádříte s odepřením nesouhlas a stručně zdůvodníte proč. O odvolání rozhodne nadřízený orgán.

Pokud úřad v této lhůtě neučinil nic, můžete do 30 dnů od okamžiku, kdy měl vyřídit původní žádost, podat stížnost. To znamená, že na stejné místo podáte dopis „Stížnost„, jímž upozorníte na nezákonnou nečinnost a stručně ji zdůvodníte. Stížností se můžete bránit i proti některým dalším chybám při postupu úřadu.

Pokud vám úřad ani po odvolání nebo stížnosti nevyhoví, anebo ani odvolací orgán do 30 dnů od podání odvolání či stížnosti nezareaguje, můžete podat žalobu k soudu.

Pokud žalobu zvažujete, pokračujte do sekce Chci podat žalobu.*1

Jak podat žalobu

Žaloba na neposkytnutí požadovaných informací je poslední možností. Zvažujete ji, pokud jste již neúspěšně podali stížnost nebo odvolání, tedy vyčerpali opravné prostředky. Žalobu podáváte u krajského soudu příslušného podle sídla žalovaného. Žadatel touto žalobou  dle soudního řádu správního napadá rozhodnutí o odvolání (rozkladu), kterým bylo potvrzeno rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, nebo rozhodnutí o stížnosti, které jí nevyhovělo. V případě stížnosti proti výši úhrady však nelze podat žalobu proti rozhodnutí nadřízeného orgánu, který jí nevyhověl, ale až proti odložení žádosti povinným subjektem po nezaplacení úhrady.

Pokud vám soud dá zapravdu, zruší nesprávná rozhodnutí úřadů a nařídí jim buď žádost znovu projednat, přičemž se úřad musí řídit právním názorem, který vyslovil soud, anebo (v případě rozhodnutí) soud povinnému subjektu přímo nařídí informaci poskytnout.

Žalobu je nutné podle ustanovení § 72  soudního řádu správního podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o odvolání (rozkladu) nebo stížnosti. Zmeškání této lhůty nemůže soud prominout.
Pokud si nejste jisti, zda do žaloby jít či nejít, obraťte se na nás prostřednictvím poradny. *1

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.