Zákonný rámec kompostárny

Od 1. 1. 2015 mají obce povinnost zajistit pro občany místa pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů.

Není možné ukládat odděleně sesbírané biologicky rozložitelné odpady na skládky odpadů. Z tohoto důvodu je nutno je předávat k dalšímu zpracování do zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů např. kompostárny.23

Odkaz: Veronika Novotná: Proč máme neustále znečištěný prostor
a okolí kompostárny? (Ozvěny 5/2021)

Odkaz: www.slatinany.cz/doc/21_provoz_kompostarny.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.