Zakoupení pozemku a vystavění školy obecní

Z obecní kroniky: …Škola nová dle přání občanstva měla se stavěti u kostela, i vyjednáno s majitelkou pozemku, na kterémž měla státi. Nabízena jí značná část zaň, zdálo se již, že koupi uzavře, avšak když mělo přijíti k smlouvě, rozhodně prodej odepřela. Bylať to zámožná vdova Antonie Dušková, majitelka dvou domů, ale žena nepřístupná a  každému pokroku nepřející. Avšak netěšila se dlouho škodolibosti své, domy shořely a  ona umřela, spáleniště a  jmenovaný pozemek koupila vrchnost. …

Na  jaře r. 1884 usnesla se místní školní rada, že nová školní budova postavena býti má. K účelu tomu zakoupeno dne 1. dubna stavební místo od čís. p. 9 a dne 10. října zadána stavba v ofertním řízení zdejším stavitelům Fr. Schmoranzovi st. a  Janu Schmoranzovi ml.

25. října 1885 vysvěcena byla nová budova školní a započalo v ní pravidelné vyučování. Budova vystavěna nákladem 28  626 zl. 80 kr. školní obcí slatiňanskou, sestávající z  přiškolených obcí: Slatiňany, Škrovád, Kunčí, Chrudim-Podhůra, několik čísel z Píšťov, Řišť a  Presů. Od  zemského výboru dostalo se subvence 800 zl.

R. 1892 založena a  upravena školní zahrada s  parkem, nástin a úpravu provedl říd. učitel Augustin Vilím, začež se mu dostalo pochvalného uznání od c. k. okresní školní rady a od okresního výboru jednoho dukátu. …

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.