Návrh: Zalesnit některé městské zelené plochy

Projít a zvážit, jestli některé louky, meze, ostatní plochu, i ornou půdu zalesnit. Vytvořit remízky, aleje, meze či zvětšit les. Není nutné měnit způsob využití na katastru (např. lesní pozemek se totiž zpět na zemědělskou půdu nebo jinou nedá snadno převést).

Zatímco zemědělská výroba půdu dlouhodobě znehodnocuje, o nepříznivosti pro druhy zvířat a rostlin ani nemluvně, tak dřeviny umožňují

  • Větší rozvoj fauny a flóry,
  • Dřevo zachytává CO2 z atmosféry na desítky let (zatímco tráva a byliny na necelý rok).
  • V případě energetické krize (drahý plyn nebo dřevo) lze dřevo využít na topení.
  • V případě pozemkové krize lze les vyklučit a změnit na ornou půdu (teď to nedovolují zákony, ale také je stále přebytek orné půdy, jinak by se nepěstovala část produkce na líh, bionaftu či bioplynky; bude-li nouze, zákony není problém změnit).
  • Menší tlak proti kácení stromů v místech, kde vadí rozvoji města1
nový remízek u Rabštejnské Lhoty

Remízek z méně úrodné části lánu vytvořil soukromý majitel mezi Rabštejnskou Lhotu a Sobětuchy.

  1. Část chodníku ve Švermově ulici ustoupí stromům – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.