Zalévání nově vysazených stromů

údržba města zalévá zeleň

situační výkres návrhu výsadeb v parku před školou na jaře 2021

Koncepční návrh úprav parku u základní školy od ing. Zuzany Baladové mě velmi zaujal. Park bude mít ambice stát se krásným místem ve městě.

Jsou tam i některé vzácnější druhy stromů jako Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) nebo Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba). To by mohly být třeba za 20 let dominantní stromy.

Co se týká zasazených stromů, je potřeba jim v prvých letech po zasazení věnovat patřičnou péči. V té je klíčové zalévání.Pro zalití jednoho stromu je potřeba podat v určitých intervalech do výsadbové mísy vždy několik desítek litrů vody. Stromky hledají svými kořeny vodu hlouběji v půdě. Povrchové kropení má pro ně malý nebo žádný význam.

Následující schéma péče o vysazené stromy v prvních třech letech od zasazení jsem si vypůjčil z podkladů pro revitalizaci Kaštanky ve Slatiňanech. Byly zpracovány ing. Baladovou a zveřejněny na stránkách Slatiňáku 25.11.2020 1. Jistě mají obecnou platnost a lze z nich vyjít při sázení stromů a v následné péči o ně i jinde.

NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA PO DOBU 3 LET PO REALIZACI

První vegetační období po realizaci:
Kontrola, popř. úprava kotvení a úvazků včetně ošetření případného poškození stromu 3x
Výchovný a zdravotní řez 1x
Zalití stromů v dávce 75l/strom – dle klimatických podmínek 8x
Odplevelení výsadbové mísy 3x

Druhé vegetační období po realizaci:
Kontrola, popř. úprava kotvení a úvazků včetně ošetření případného poškození stromu 3x
Výchovný a zdravotní řez 1x
Zalití stromů v dávce 75l/strom 6x
Odplevelení výsadbové mísy 3x

Třetí vegetační období po realizaci:
Likvidace kotvení 1x
Výchovný a zdravotní řez 1x
Zalití stromů v dávce 75l/strom 3x
Odplevelení výsadbové mísy 3x

Je třeba počítat a tím, že podání vody v objemu desítek litrů ke každému zasazenému stromu bude časově značně náročná a zodpovědná činnost a může svádět to nějak ošidit. Závisí na tom však úspěch projektu. Stromy budou tvořit rámec i dominantu hezky ztvárněného prostoru.

Protože sleduji v posledních několika letech osudy nově vysazených stromů ve městě, v obou částech třešňovky, i jinde, napadají mě některé otázky:

  • Je při objednávce zalévání nově vysazených stromů u TS města Chrudim žádán právě takový způsob zalití?
  • Jsou pracovníci Slatiňan, pověření touto činností, ve výše uvedeném smyslu dostatečně poučeni?
  • Je někým prováděna kontrola způsobu zalévání nově vysazených stromů?
    Je někdo za výsledek odpovědný?
  1. slatinak.cz: Revitalizace Kaštanky ze zadrhla na nesouhlasu hřebčína[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.