Téma: Zalévání stromů v Třešňovce dobrovolníky

V několika etapách proběhla obnova stromků v Třeňovce a bude potřeba je zalévat. O stromy v Třešňovce se dílem stará údržba města, správce Městských sadů Daniel Vychodil a dobrovolníci.

Již několik let je to skupina, kterou organizuje emeritní lékař a kandidát za Sedmu v roce 20181 Josef Tuhý a v roce 2024 vznikla druhá skupina, kterou vede Zdeněk Jirásek, vytvořená za účelem zalévání části mladých stromů: V Třešňovce budou dvě nádrže s vodou. Je potřeba si s sebou vzít konev. Sejde-li se 5 – 6 lidí je to práce asi na hodinu, v případě deseti je hotovo za dvacet minut2.

  1. Kandidáti do komunálních voleb 2018 – slatinak.cz[]
  2. svolávací e-mail 11/4/2024[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.