Založena Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany

Dne 6. září 1910 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany. Cituji úvodní list z kroniky TJ Sokol Slatiňany:

„Toho dne v 8 hodin večer schází se v hostinci u Virtů 41 mužů, které naplnila obdivem a úctou velkolepost myšlenky sokolské, kteří rozhodli se vstoupiti v řady vyznavačů. Jednohlasně volí ze svého řadu prvního starostu jednoty br. Herolda Jindřicha. Do výboru zvoleni byli bří. Kubelka Fr., Potůček Bedř., náčelník, Kroužek Fr., Schiller K., Šnopl Č., Bílý Mil., Jelínek Fr., Ježek Jos., Šťovíček Fr., Kramář Josef. Revizoři účtů: Volejník Jos., Havíř Fr.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.