Založení Svazu diabetiků ve Slatiňanech

Dne 9. 4. 1991 byla oficiálně založena, jako první v okrese Chrudim, naše organizace – Svaz diabetiků ve Slatiňanech. Na ustavující schůzi byl přijat program pod heslem, „Pohybem za zdravím, dietou proti diabetu“ a přihlášením se k cílům a úkolům ústředí. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor ve složení: Kolková M. – předsedkyně, Gabrišová E. – hospodářka, Procházková J. – soc. referent, Roztočilová L. – revizor.

Naší první akcí, a to již 11. června 1991, bylo uskutečnění besedy pro naše členy. Přednášejícím byl MUDr. Tuhý, který hovořil o cukrovce a jejím léčení. Dále se ujala slova JUDr. Mikanová, která informovala členy o tom, jaké sociální výhody mohou lidé čerpat, pokud onemocní diabetem. Přednášející si přišlo poslechnout 41 členů.

Dne 23. září 1991 přijal opět naše pozvání MUDr. Tuhý a tentokrát si pro nás připravil přednášku o stravování diabetiků a dodržování zásad diety. I na této přednášce byla vysoká účast, a to 40 členů.Téhož roku, a to 30. listopadu, se naše členky p. Gabrišová a Procházková zúčastnily prvního sjezdu v Praze.

V prosinci, a to dne 7. 12., jsme uskutečnili první společný zájezd do Hlinska na vánoční výstavu betlémů. V tu dobu se na zájezd jelo skříňovou Avií pro 15 členů. Výlet se mohl uskutečnit díky pomoci JZD Lukavice. Ještě dne 11. prosince byla společná návštěva na výstavě keramiky a fotografií, která se konala v zámku ve Slatiňanech.

Odkaz: Ozvěny 4/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.