Téma: Zámecký park

Zámecký park je prostor jihozápadně od zámku (1) ke Švýcárně na úpatí kopce Hůra. Je dlouhodobě veřejně přístupný a proto je oblíbeným cílem procházek pro návštěvníky i občany města. Sestává ze tří částí:

  1. zámecká zahrada (3) vlevo od repliky historického plotu (na plánku oranžový), která je přístupná jen v otevírací době a za vstupné1;tato část byla výrazně zrevitalizována oddělena od volně přístupné části při rekonstrukci v roce 2020;
  2. parková část (4), která je volně přístupná 24 hodin denně a kterou se dá projít od kostela ke klapačce nebo k hřebčínu a
  3. tzv. Nový park za klapačkou (2) ke Švýcárně, avšak noví majitelé (Lesy ČR, město, NHK) po roce 1945 neprováděli náležitou údržbu a určili prostoru jiné využití, tak je parková úprava včetně pískem vysypaných cest a cílené kompozice veskrze pryč.2

Voda do jezírka a nově na závlahu parku nově vybudovaným vnitroareálovým vodovodem je brána z potrubí s užitkovou vodou vedoucí z úpravny vod Monaco, do které proudí neupravená voda z Křižanovické přehrady, do které proudí neupravená voda z3

  1. informace o prohlídkovém okruhu Zámecká zahrada 7/6/2021[]
  2. kastelán JB 7.6.2021[]
  3. kastelán JB 11/1/2020[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.