Zámek připravuje vlastní kavárnu. Teď pro ni shání nájemce. 🗺

NPÚ vyhlašuje veřejnou soutěž na pronájem nově vzniklé kavárny na adrese SZ Slatiňany, Zámecký park 30.1

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ:7. 8. 2023; UZÁVĚRKA:21. 8. 2023; TYP NABÍDKY:Pronájem; Předpokládaný termín zahájení nájmu: srpen 2023;  Trvání nájemní smlouvy: 3 rok2

  1. Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v areálu SZ Slatiňany – Národní památkový ústav (npu.cz)[]
  2. ÚP NPÚ – Zadávací dokumentace – kavárna (npu.cz)[]
Událost Zámek
30, Zámecký park, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.