Záměr pronájmu části pozemku města ve vznikající zástavbě ve Škrovádě pod lesem

Jedná se pole ve Škrovádě pod lesem, kde nyní vznikají nové domy. V tomto prostoru stavebník požaduje po městě přístup na tento pozemek, aby na něj mohl legálně zajíždět a otáčet se.

Podle sdělení paní Doležalové mu pronájem mu neumožní tento obecní pozemek znepřístupnit občanům (oplotit apod.) a bude jen po dobu stavby. V každém případě pronájem nezabrání budoucímu využití tohoto pozemku např. na vybudování veřejné cesty, průchodu nebo ulice.*2

Odkaz: slatinany.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=3665

Odkaz: *2 telefonicky

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.