Zápis č. 3 ze dne 7. 6. 2023 ze zasedání OV Škrovád

Zápis č. 3 ze dne 7. 6. 2023 ze zasedání OV Škrovád
Přítomni Za OV pan/paní: Sýkorová, Picpauerová, Vašáková, Urbánek,
Omluven: p. Zahradníková, Dočkal Za občany: pan/paní: Koblížek, Velendorf, Zahradník, Slanina, Hrčková, A. Zitková, Zítko, Tichá, Šťastný, Tušic, Půhoný, Šafránek, Růžička, Krajčová

Program jednání

 1. Vývoj v otázkách diskutovaných na minulém jednání
  1. Přesun kontejnerů, případně úprava stávajícího místa včetně kulturního zakrytí – v jednání
  2. Výstavba sila pro NH Kladruby n. Labem – dopisy dotčeným občanům
   o přerušení z důvodu jednání o úpravě projektu
  3. Komunikace pro stavbu, ulice U Lesa k.ú. Škrovád. Po dokončení nové komunikace (30. 6. 2023) se zasadit ze strany MÚ o přesměrování především nákladní dopravy na tuto, velký provoz těžkých nákl. aut z návsi kolem WIKI k ulici U Lesa ohrožuje chodce, děti, ničí komunikaci. Vyzvat vedení města k opětovnému projednání plánovací smlouvy se všemi dotčenými subjekty (dle p. Šťastného 25 subjektů) ohledně
   dokončení komunikace.
  4. Údržba stromů a keřů kolem Chrudimky – viz. diskuse
  5. Možnost vybudování dětského hřiště s dotací z ČEZ – v jednání
  6. Návrh na přesun informačních tabulí – bude řešeno v souvislostech.
  7. Oprava Zvoničky – p. Hofman – pískovcový sokl zůstane zachován. Poděkování patří p. J. Korečkovi (Okrašlovací spolek Škrovád) za inicializaci obnovy.
 2. Kontrola přeplněnosti kontejnerů – viz. diskuse

Diskuse

 1. Diskusi i celé zasedání řídila p. Sýkorová
  1. P. Velendorf vznesl návrh na zrušení dopravního značení na komunikaci od Bonetu na náves (dodržovat přednost zprava), též redukci značek na návsi. Odkaz na generel dopravy a parkování – p. Koblížek.
  2. Požadavek na označení – směr Škrovád (modrá) od Slatiňan. Dále obnova dožilého značení se jménem obce.
  3. P. Šafránek – připomínka ke špatnému a nebezpečnému stavu dřevin na břehu Chrudimky. Požádat odbor životního prostředí o spolupráci při přezkumu stavu porostů, případné řešení krizových situací. Dtto p. Tušic – viz. příloha.
  4. Vznesena kritika na práci údržby města – sekání a úklid trávy mimo jiné na kopci kolem zvoničky, dále je třeba, aby pracovníci údržby sekali i trávu na pozemcích města vlevo za mostem podél Chrudimky. Dříve toto sekali a udržovali sami občané každý před svým domem. Vzhledem k jejich věku už tuto práci nezvládají. Samozřejmostí by mělo být sekat všechny zatravněné pozemky patřící městu, pokud není domluveno jinak. Při úklidu po zimě je třeba odklidit i spadané větve, např. na návsi pod lípou, nejen listí.
  5. P. Zavřel upozornil na potřebu zabezpečení hluboké díry po pařezu dávno pokáceného topolu na Jizbě (vpravo za mostem naproti kaštanu). Nebezpečné pro zvídavé děti.
  6. Doplňovat sáčky na psí exkrementy na návsi.
  7. Připomínky k vylepšení vzhledu i účelnosti (lavička pod lípou na návsi) budou řešeny v souvislostech.
  8. Průběžnou kontrolou bylo zjištěno, že bývá přeplněný kontejner na plasty, též bílý kontejner na odložené oděvy apod. Lze uvažovat o redukci kontejnerů na sklo. Svoz probíhá na jednom nákl. přívěsu, bílé i zelené sklo společně.
  9. Dále padl návrh na odvoz plastů před víkendem (středa, čtvrtek) vzhledem k velké návštěvnosti obce zvláště v letním období.
   O prázdninách se zasedání OV Škrovád nebude konat, setkáme se opět až první středu v září tj. 6. 9. 2023 v 18 hod. v hostinci ve Škrovádě

Dne 7. 6. 2023 Zapsala: Marie Picpauerová Schválila: Mgr. Klára Sýkorová

Odkaz: Ozvěny 7/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.