Zápis o výsledku voleb do osadního výboru obce trpišov

 • Odevzdáno bylo celkem 94 lístků (z celkového počtu cca 170 obyvatel, kteří v Trpišově žijí a mohli se vzhledem k věku voleb zúčastnit).
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb zástupců skupiny pro osadní výbor.
 • Počet osob, které se rozhodly zvolit si své zástupce pro jednání s Městem
  a prosazování veřejných zájmů a potřeb obyvatel obce odpovídá počtu voličů v komunálních volbách.
 • Sčítáním hlasů bylo nastaveno následující pořadí členů skupiny pro osadní výbor:
Jaroslav BLEHA 93 hlasů
Petr MICHEK 87 hlasů
Jitka BLATOŇOVÁ 73 hlasů
Renata KOČÍ 61 hlasů
Markéta KYNCLOVÁ 61 hlasů
Andrea PEŠKOVÁ 54 hlasů
Lukáš SEIFERT 39 hlasů
Vendulka VACHOVÁ 32 hlasů
Markéta ŘEZNÍČKOVÁ 30 hlasů
Jiří ČERNOCH 27 hlasů
Radoslava URVÁLKOVÁ 22 hlasů
 • Počet členů osadního výboru stanoví a jmenovitě určí zastupitelstvo Města, kterému budou navrženi členové na prvních devíti místech v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů z proběhlých voleb.
 • Předpokládá se, že Město ustanoví OV pro místní část obce Trpišov a určí lichý počet jeho členů a jmenovitě stanoví předsedu. Očekáváme, že při jmenování členů
  a předsedy vyhoví našemu návrhu, který vzešel z vůle obyvatel obce.
 • Návrh na jmenování osadního výboru bude předán Městu k projednání
  na zastupitelstvu.

Zapsala: R. Kočí                                                                                                       2. 12. 2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.