Zápis z 10. zasedání osadního výboru obce Trpišov

Přítomni: Jaroslav Bleha, Petr Michek, Jitka Blatoňová, Lukáš Seifert, DiS.,
Bc. Markéta Kynclová, Mgr. Renata Kočí, Vendulka Vachová

Ad 1) Pravidelný roznos Ozvěn Slatiňan do schránek občanů Trpišova zajistí osadní výbor

Ad 2) Dohoda o provedení úklidových prací v budově s čp. 93 (obchod) přejde z paní Novákové na paní Michkovou.

Ad 3) Dne 9. 10. 2023 v 15:30 hodin proběhne schůze zástupců
MěÚ Slatiňany a zástupců OV Trpišov ohledně revitalizace rybníčku u budovy s čp. 93.

Ad 4) Osadní výbor Trpišov společně s pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Slatiňany dlouhodobě řeší přemístění stávajícího kontejnerového hnízda na tříděný odpad na návsi, aby kontejnery nehyzdily centrum obce. Přes veškerou snahu ale osadní
výbor vhodnější místo doposud nenalezl. Je bohužel velice těžké
najít místo, kde by kontejnery nikomu nevadily svým umístěním, byly v rozumné vzdálenosti pro všechny obyvatele Trpišova
a hlavně, aby se k nim dostalo popelářské vozidlo. Členové OV
se však shodli, že by mělo být alespoň upraveno jejich současné
zázemí částečným zakrytím z dřevěného oplocení. S tímto se dále
projednalo i umístění druhého kontejnerového hnízda, které by
suplovalo nedostačující kapacitu na návsi, kdy se odpadky často
povalují mezi přecpanými kontejnery. Jedno z možných míst, kam
by se toto druhé hnízdo dalo umístit, je prostor mezi parkovištěm
u restaurace Obora a stanicí kanalizace VAKu. Jedná se o pozemek s parc. č. 496/27. Umístění prvního i druhého kontejnerového hnízda bude dále konzultováno s pracovníky odboru životního
prostředí MěÚ Slatiňany.

Ad 5) Na osadní výbor byl vznesen dotaz týkající se nadměrného
výskytu potkanů v okolí pozemku s parc. č. 70/5 a nedalekého ústí
kanalizace. Tento pohyb hlodavců je velice nepříjemný pro obyvatele okolních rodinných domů, neboť se tito často pohybují po jejích zahradách. Žádáme tak MěÚ Slatiňany o radu, jak postupovat
v boji s těmito nezvanými hosty.

Ad 6) Na osadní výbor se obrátil Pavel Černoch ohledně suchého modřínu „ve stráni“, nad pozemkem s parc. č. 228/14, který
ohrožuje jeho pozemek a cestu. O odstranění modřínu se jedná
s odborníky.

Ad 7) OV Trpišov děkuje zaměstnancům města Slatiňan za kvalitně odvedenou práci na údržbě veřejné zeleně v Trpišově.

zapsal: Lukáš Seifert
předseda OV Trpišov: Jaroslav Bleha

Odkaz: Ozvěny 11/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.