Zápis z 11. zasedání osadního výboru obce Trpišov

Přítomni: Jaroslav Bleha, Jitka Blatoňová, Petr Michek, Bc. Markéta Kynclová, Lukáš Seifert, DiS., Vendulka Vachová.

 1. Dne 9. 10. 2023 proběhlo, v rámci plánované revitalizace místního rybníčku, setkání členů OV Trpišov se zástupci MěÚ Slatiňany, projektantem a obyvateli Trpišova.
  1. Projekční firma navrhla přeskládání žulových kostek a zpevnění bortícího se svahu.
  2. V rámci revitalizace se dále jedná o zbudování nové kaverny.
  3. Projekční kancelář vyhotoví cenovou nabídku, která bude následně
   projednána na úrovni vedení města.
 2. Osadní výbor osloví starostu města Jana Brůžka s tím, aby v rámci dobrých
  vztahů s obyvateli místní části Trpišov navštívil v novém roce 2024 veřejné zasedání osadního výboru. Jednalo by se o přátelské setkání, kde bychom byli seznámeni s plánovaným rozvojem naší obce a byl dán prostor všem příchozím občanům k jejich námětům a připomínkám.
 3. Osadní výbor děkuje zaměstnancům města za kvalitně odvedené ořezání náletů na hrázi rybníčku před budovou bývalého obchodu.
 4. V souvislosti s aktivitami osadního výboru usilujícími o úpravu veřejného prostranství a budovy krámu v Trpišově došlo ve středu 8. 11. k návštěvě starosty Slatiňan J. Brůžka v doprovodu R. Kočí a M. Kynclové v obci Vysočina (sdružení obcí Dřevíkov, Možděnice, Hamry a Rváčov). Na setkání
  se starostou Tomášem Dubským čerpali mnohaleté zkušenosti, možnosti a způsoby realizace projektů na budování a úpravy veřejných prostor v obci určených ke společenskému využití jejich obyvatel a využití různých zdrojů získání financí (včetně čerpání dotací z fondů EU nebo krajských výzev) na jejich realizaci. Současně si prohlédli konkrétní prostory a budovy v obci Možděnice, které v uplynulých letech tímto způsobem vybudovali.

V Trpišově dne 13. 11. 2023
Zpracoval: Lukáš Seifert
Jaroslav Bleha, předseda OV Trpišov

Odkaz: Ozvěny 12/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.