Zápis z veřejného projednání využití prostor obchodu v Trpišově a okolí

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBYVATEL OBCE TRPIŠOV ze dne 2. 3. 2020
Přítomni: za Trpišov: J. Bleha, P. Michek, J. Blatoňová (členové OV Trpišov) + 34 dalších dospělých obyvatel obce Trpišov (viz přiložená prezenční listina), za MěÚ: Ing. Stanislav Šťastný (místostarosta), Ing. Václav Hoffman (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí)

Cíl jednání:

projednat záměr úpravy veřejných prostor v obci Trpišov

Program

1. Historie projektového záměru a důvod požadované změny projektu rekonstrukce budovy obchodu.
2. Požadovaný účel řešení v nových podmínkách života v obci
3. Umístění a realizace hřiště
4. Nastavení postupu pro vyjednání přijetí a následné zpracování záměru úpravy veřejných prostor v obci
5. Informace o fungování a způsobech komunikace OV
6. Další informace  a podněty
7. Shrnutí a závěr

Shrnutí a závěr

 • Původní záměr rekonstrukce budovy obchodu z r. 2013 již reálně nevyhovuje potřebám a situaci v obci. Proto si obyvatelé Trpišova přejí zastavit schválené stavební povolení a předloží stavební program
  pro zpracovaní nového projektu na využití budovy.
 • Účelným využitím budovy obchodu by bylo zřízení a vybavení prostor
  pro společenské setkávání a vyžití obyvatel obce.
 • Svůj stavební program předloží občané Trpišova Městu k projednání
  a schválení prostřednictvím OV.
 • Společenská budova je součástí celého veřejného prostoru v obci, jejichž funkčnost a úpravy v zájmu společenského využití obyvatelé obce chtějí řešit.
 • 19. března ve 14:00 proběhne konzultační schůzka JaB s architektkou
  T. Šmídovou v Trpišově k možnostem řešení úprav veřejného prostoru pro společenské využití a setkávání obyvatel.
 • Nadále bude řešena otázka vhodného umístění a vybavení dětského hřiště a herních prvků jako součásti celého veřejného prostoru v obci.
 • Schůze osadního výboru probíhají pravidelně každé první pondělí v měsíci od 18:30 v hospodě a jsou veřejné a přístupné názorům
  a podnětům obyvatel.
 • Informace z jednání skupiny pro OV jsou uvedeny v zápise, zveřejňovány na vývěsce na návsi, na webu: www.slatinak.cz a jsou předávány k projednání Městu.
 • Termín příštího jednání OV: pondělí 9. 3. od 18:30.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.