Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov

č. 5/2023, ze dne 5. 6. 2023

Přítomni: Jitka Blatoňová, Jaroslav Bleha, Petr Michek, Mgr. Renata Kočí, Vendulka Vachová.

1) Město Slatiňany rozhodlo, že pro pravidelnou údržbu zeleně v obci uzavře dohodu o provedení práce – ideálně se zájemcem přímo z řad obyvatel Trpišova, za těchto podmínek:

– odměna bude 150,- korun/1 hodinu práce – sekání trávy a údržba a stříhání keřů,
– udržovány budou plochy na návsi, v okolí rybníka a kaple a případně další obecní plochy v Trpišově dle požadavku města,
– pro rok 2024 plánuje město vymezit v rozpočtu částku na zakoupení sekačky do Trpišova, v letošním roce bude třeba využít vlastních zdrojů obyvatel (v případě potřeby nabízí J. Bleha zapůjčit svou sekačku),
– spotřebovaný benzín na údržbu zeleně město uhradí.
Osadní výbor žádá zájemce o tuto práci (brigádu), aby kontaktovali  některého z členů osadního výboru.
2) Po stěně budovy krámu na návsi na straně u nohejbalového hřiště při dešti z okapu stéká voda a promáčí zeď. Žádáme město o zajištění opravy.
3) V neděli 12. 6. od 15.00 uspořádá osadní výbor již tradiční Vítání léta (dětský den) v Trpišově na návsi za krámem. Můžete se těšit na soutěže, hry, zábavu, občerstvení pro děti a jejich rodiče a kamarády.
4) Příští zasedání OV proběhne v pondělí 3. 7. 2023 od 19 hodin v místním hostinci. Zapsala: Renata Kočí

Odkaz: Ozvěny 7/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.