Zápis ze 4. zasedání osadního výboru obce Trpišov

Ze dne 2. 4. 2023, č. 4/2023
Přítomni: Jitka Blatoňová, Mgr. Renata
Kočí, Bc. Markéta Kynclová, Petr Michek,
Vendulka Vachová.
Zasedání dále přítomni: Dagmar Malá, Pavel Malý, Jiří Jakl.
1) V dubnu bylo zápisem požádáno o zajištění pravidelné údržby zeleně v obci, vedením města byl navrhnut k projednání a odsouhlasení konkrétní způsob možného zajištění sekání trávy na veřejném prostoru návsi a obecního pozemku v nové zástavbě nad hostincem. Tento požadavek nebyl dle zveřejněných zápisů rady města dosud projednán. Osadní výbor bude opětovně jednat se zástupci města.
2) V průběhu jara se uskutečnily celkem
3 brigády na úklid, údržbu a úpravu prostor návsi, která respektuje zpracovaný architektonický návrh architektkyKateřiny Šmídové. V jejich průběhu obyvatelé Trpišova pokáceli některé vzrostlé stromy určené městem za rizikové, zbudovali venkovního ohniště, částečně
vyčistili rybník a jeho okolí a postupně je osázeli novými rostlinami, které v částce 16.000 korun zaplatilo město. Nově zbudované kamením dlážděné ohniště úspěšně ustálo zatěžkávací zkoušku následně ihned při pálení čarodějnic.
3) Na návsi opět letos uspořádáme dětský den v neděli 11. 6. Pozvánky a informace budou včas vhodně zveřejněny.
4) Od občanů Trpišova byly vzneseny požadavky na řešení situace s potkany, kteří se objevili ve velkém množství na různých místech obce. Podle informace z městského úřadu, který telefonicky začátkem roku kontaktovala paní Jitka Blatoňová, proběhla plošná deratizace v obci na podzim 2022, v rámci toho je možné vznést reklamaci vůči firmě, která ji provedla. Osadní výbor nově město požádá o řešení a zpětnou informaci,
kdy a jak byla situace s potkany vyřešena.
5) Osadní výbor požádá město  o pravidelné čtvrtletní časově omezené přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad  (nábytek apod…) a kontejneru na objemný bioodpad (větve, stromy….). Důvodem je vymezená časová otevírací doba sběrných dvorů a skutečnost, že ne každý obyvatel Trpišova vlastní vozík za auto nebo z důvodu věku nemá možnost odpad přepravit. Konkrétní podmínky dohledu nad tím, aby do kontejneru byl ukládán pouze odpad, který tam patří, bude se zástupci osadního výboru domluvený.
6) Příští schůze se koná 5. 6. od 19.00 hodin v Hostinci Obora.
Zapsala: Renata Koč

Odkaz: Ozvěny 6/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.