Zápis ze 9. zasedání osadního výboru obce Trpišov

Přítomni: Jaroslav Bleha, Petr Michek, Jitka Blatoňová, Lukáš Seifert, DiS.,
Bc. Markéta Kynclová, Mgr. Renata Kočí, Vendulka Vachová1

  1. Revitalizace vodní nádrže v Trpišově – Členové osadního výboru byli obeznámeni s projektem zaslaným MěÚ Slatiňany, který se týká plánované revitalizace vodní nádrže v Trpišově (rybníčku). Vzhledem k drobným výhradám se tak zástupci OV společně s občany Trpišova zúčastní schůzky přímo u rybníčku, aby zde svoje návrhy konzultovali se zástupci města a projektantem. Datum schůzky zatím nebyl stanoven.
  2. Servis herních prvků na dětském hřišti – Při vizuální prohlídce herních prvků na dětském hřišti bylo zjištěno, že některé šroubové spoje jsou mírně povolené a je třeba je dotáhnout. Na základě tohoto zjištění osadní výbor žádá MěÚ Slatiňany o preventivní kontrolu certifikovaným technikem, aby tyto zkontroloval a předešlo se tak zranění.
  3. Návrh investic – MěÚ Slatiňany zaslal osadnímu výboru žádost o zpracování návrhu investic, které budou zařazeny k projednání do dalšího rozpočtového období města. V současné době tak probíhá příprava návrhu a soupis jednotlivých požadavků. Mezi návrhy byly zařazeny lavičky, odpadkové koše, zázemí pro odpadní kontejnery či rozšíření herních prvků na dětském hřišti. Pokud by měl někdo z řad občanů Trpišova nějaký námět, nechť se obrátí na některého člena výboru.
  4. Rekonstrukce obchodu v Trpišově –  V předchozím zápisu osadní výbor informoval občany, že v současné době zjišťuje informace k nově probíhajícímu plánu obnovy objektů určených ke kulturnímu vyžití s možným čerpáním z evropských fondů. Dne 21. 9. 2023 tak dojde ke schůzce zástupců osadního výboru a členů vedení města Slatiňan, kde bude tento záměr projednán.1

Zpracoval Lukáš Seifert a předseda OV Trpišov Jaroslav Bleha1

  1. Ozvěny 10/2023[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.