Zápis ze zasedání osadního výboru obce Trpišov

Zápis ze dne 6. 2. 2023 č. 2/2023

Přítomní členové: Bc.Markéta Kynclová, Mgr. Renata Kočí, Vendulka Vachová, Petr Michek, Lukáš Seifert, Michal Tichý, Jaroslav Bleha.

 1. Vyřezání náletu na hrázi rybníčka v Trpišově – dne 24. 1. 2023 se na návsi v Trpišově sešli paní Veronika Novotná (životní prostředí) a Mgr. Vlastimil Peřina (CHKO ŽH), se zástupci rybářů a OV Trpišov. Určili, které nálety na břehu rybníka je možné vyřezat nyní a které mohou být vyřezány až po vyjádření památkové péče.
  V sobotu 11. 2. 2023 proběhne brigáda občanů Trpišova na  odstranění těchto náletů a  také pokosení orobince. Paní Novotná osloví arboristu pana Kindla ohledně úpravy koruny lip před kapličkou a také ošetření velké lípy uprostřed návsi.
 2. Pokácení suchých bříz, jehličnanu u kapličky a  sakury – členové SDH Trpišov nabídli, že provedou pokácení suchých a  poškozených stromů v  centru obce. Jedná se o 3 břízy, 1 jehličnan a sakuru u autobusové zastávky, které hrozí rozlomení. Tyto práce jsou také naplánovány na 3/2023.
 3. Výsadba – na  jaře bychom rádi uspořádali brigádu na vysázení nové zeleně
  v  okolí rybníčku na  návsi. Prostředky na  nákup sazenic přislíbila p.  Novotná z fondu ŽP.
 4. Studie – tyto úpravy, stejně jako výběr a  plánování nové zeleně probíhá dle
  „Architektonické studie řešení obecních ploch v  Trpišově“ od  Ing.  arch. Terezy Šmídové z roku 2021.
 5. Lavičky – Ing. arch. Šmídová v okolí rybníčka, mimo jiné, navrhuje několik laviček, které bychom tam rádi pořídili a umístili. Žádáme zástupce města, zda by bylo možné čerpat z  rozpočtu finanční prostředky na nákup dvou nebo tří laviček, které bychom na břehu nainstalovali.
 6. Molo – dále je na východním břehu navrženo dřevěné molo 4 × 1.5m, které má sloužit k odpočinku a pozorování vodní hladiny. Prosíme o informaci, zda je k vybudování mola zapotřebí nějaké vyjádření či stanovisko.
 7. Čapí hnízdo – dne 6. 2. 2023 přišel na schůzi OV Trpišov pan Stanislav Kopečný oznámit svůj záměr vybudovat v Trpišově čapí hnízdo. Na 7–8 m vysoký betonový sloup plánuje usadit hnízdo z proutí, do kterého by do dvou let měli čápi zahnízdit. Pokud bychom věděli o někom, kdo by byl ochotný hnízdo z  proutí vyrobit, byl by rád za  kontakt.
  Umístění sloupu plánuje na  soukromém pozemku západně od  Trpišova.
  Na vznesenou připomínku, zda je beton nutný, reagoval, že je to pro daný účel nejvhodnější materiál.
 8. Příští schůze se koná vzhledem k jarním prázdninám již 27. 2. 2023 a další 3. 4. 2023 v 19.00 v Hostinci Obora.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.