Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

  1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
  2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem, kde si čtenář akorát musí dohledat rozhodnutí, které se týká jeho tématu.

Zápis se má pořídit do 7-mi dnů a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. Ve vztahu k nahlížení občanů obce do přijatých usnesení podle zákona o obcích však takovéto omezení neplatí, tzn. občan obce má právo seznámit se s usnesením v celé jeho šíři, bez jakékoli anonymizace.1

  1. podle zákona o Obcích – viz Zveřejňování usnesení a zápisů https://www.moderniobec.cz/zverejnovani-usneseni-a-zapisu/[]

Návrh

Událost

Odkaz: usnesení Rady na webu města od roku 2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.