Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady dáváme i na slatinaka, aby

  1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
  2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem, kde si čtenář akorát musí dohledat rozhodnutí, které se týká jeho tématu.

Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 15 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.1 a občanovi města má být přístupný např. na městském úřadě. Pokud se obec rozhodne (nad rámec zákonné povinnosti) usnesení zveřejňovat na úřední desce, neměla by opomíjet ochranu případných osobních údajů v usnesení uváděných. Ve vztahu k nahlížení občanů obce do přijatých usnesení podle zákona o obcích však takovéto omezení neplatí, tzn. občan obce má právo seznámit se s usnesením v celé jeho šíři, bez jakékoli anonymizace.2

  1. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (zakonyprolidi.cz) §101[]
  2. podle zákona o Obcích – viz Zveřejňování usnesení a zápisů https://www.moderniobec.cz/zverejnovani-usneseni-a-zapisu/[]

Návrh

Událost

Odkaz: usnesení Rady na webu města od roku 2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.