Zaplocená krajnice na začátku ulice Na Ostrově

Oplocení zahrady kolem domu č.p. 75 zabírá celkem 68m2 okolních veřejných pozemků včetně krajnice vozovky v ulici Na Ostrově1. Před lety byl tento pozemek pronajat městem jako řešení nelegálního zaplocení obecního pozemku.*1

19/1/2024 bylo z důvodu úmrtí spolumajitele a potřeby změnu smlouvy na úřední desce města oznámen záměr o pronájmu s výzvou k zasílání připomínek na MěÚ.1

vyznačený zábor1

Rada města Slatiňany 19. února 2024 obnovila nájemní smlouvu na část pozemkových parcel č. 616/1 o výměře 41 m² a č. 683/2 o výměře 27 m² v kat. území Slatiňany, za nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok.2

  1. file (imunis.cz)[][][]
  2. rm_03624.pdf (slatinany.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.