Zasedání osadního výboru Trpišov 6/20

Na základě projednávaných záležitostí a podnětů od obyvatel obce Trpišov se Osadní výbor Trpišov usnesl na následujících závěrech:

 • PM oslovil p. P. ve věci jeho žádosti o zbudování veřejného osvětlení u jeho domu.

Na základě jednání s panem K. a panem P., bylo zjištěno, že pan K. se plánuje proti záměru výstavby pouličního osvětlení v Trpišově parc. č. 105/2 a 105/4 odvolat. Pan P. na své žádosti netrvá.

 • OV Trpišov vzal na vědomí Usnesení č. 60/2020 Rady Města Sl. Ze dne 11.5.2020.

OV se v této věci usnesl na dalším jednání s městem.


 

Přítomni: J. Bleha, J. Blatoňová, P. Michek, R. Kočí, M. Kynclová, A. Pešková, M. Řezníčková,
L. Seifert, V. Vachová

 

Cíl jednání:     nastavit postup řešení zamítnutí žádosti o zaplacení studií na úpravu veřejných prostor v Trpišově

Program: 

 1. Postup OV po zamítnutí žádosti OV o zaplacení arch. Studií na úpravy veřejného prostoru a budovy obchodu na návsi
 2. Záležitost okolo vybudování osvětlení u Plachých
 3. Úprava veřejných prostor a zeleně v obci
 4. Další informace a podněty
 5. Shrnutí a závěr

Projednáno: 

ad 1.   Postup OV po zamítnutí žádosti OV o zaplacení arch. Studií na úpravy veřejného pro-storu a budovy obchodu na návsi

Město zamítlo naši žádost. Stanovíme postup:

Uvést, co a proč to chceme – složení, jak dlouho se o to žádá, chystá se další přírůstek obyvatel

 • Chceme, aby náš požadavek byl realizován, chápeme důvody, ale jde o dlouhodobou záležitost řešení potřeb obyvatel Trpišova.
 • OV bude jednat osobně na Městě o možnostech realizace úprav alespoň části veřejných prostor, jako prioritu vnímáme herní plochu pro děti – v tuto chvíli alespoň několik herních prvků v prostoru u nohejbalového hřiště.
 • OV je ochotný hledat spolu s Městem řešení, participovat na realizaci.
 • JaB kontaktuje p. architektku K. Šmídovou – poptá možnosti a cenu návrhu (zakreslení) jen části veřejného prostoru.
 • JaB domluví s Městem termín a čas jednání.

ad 2.   Záležitost okolo vybudování osvětlení u Plachých

PM oslovil p. P. ve věci jeho žádosti o zbudování veřejného osvětlení u jeho domu.

Na základě jednání s panem K. a panem P., bylo zjištěno, že pan K. se plánuje proti záměru výstavby pouličního osvětlení v Trpišově parc. č. 105/2 a 105/4 odvolat. Pan P. na své žádosti netrvá.

ad 3.   Úprava veřejných prostor a zeleně v obci

Suché stromy (smrk a bříza na návsi) – bude řešen jako součást požadavku na údržbu zeleně a veřejných prostor. OV zmíní při osobním jednání na Městě (viz bod 1.). SDH Trpišov nejspíš bude mít zájem stromy pokácet a dřevo použít na vytápění hasičárny.

ad 4.   Další informace a podněty

Dětský den a termín. Jestli proběhne v červnu nebo v červenci (s ohledem na situaci okolo koronaviru a možnosti a omezení konání akcí) – domluvíme na příštím setkání OV 1. 6. od 18:30.

ad 7.    Shrnutí a závěr

 • Dohodli jsme se na tom, že OV vzal na vědomí Usnesení č. 60/2020 Rady Města Slatiňany ze dne 11.5.2020.

OV se usnesl na dalším jednání s městem.

 • Pan K. se plánuje proti záměru výstavby pouličního osvětlení v Trpišově parc č. 105/2 a 105/4 odvolat. Pan P. na své žádosti netrvá.
 • Pokácení suchých stromů na návsi
 • Termín konání dětského dne upřesníme na příštím setkání.
 • Termín příštího jednání OV: pondělí 1. 6. od 18:30 v prostoru ordinace v budově obchodu (zasedačka).

Zapsala: R. Kočí

 1. 5. 2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.