3. Zasedání zastupitelstva – program

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY
koná se dne 16. ledna 2019 v 16.00 hod.
v zasedací síni budovy radnice
Program:
1. Program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Vyhlášky o zrušení obecně závazných vyhlášek

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2019,kterou se ruší obec. závaz. vyhl. č. 4/2001 vymezující povinnosti držitele psa - https://edesky.cz/dokument/2612335

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2019,kterou se ruší obec. závaz. vyhl. č. 5/2003 o zajištění veřejného pořádku - https://edesky.cz/dokument/2612336

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2019,kterou se ruší obec. závaz. vyhl. č. 5/2003 o zajištění veřejného pořádku - https://edesky.cz/dokument/2612336

Město Slatiňany: Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2019,kterou se ruší obec. závaz. vyhl. č. 5/2003 o zajištění veřejného pořádku - https://edesky.cz/dokument/2612336

3. Nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu
4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
5. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
6. Revokace usnesení
7. Vytvoření depozitu kamenických článků
8. Pojmenování rybníku na pozemku p.č. 489/3 v k.ú. Trpišov
9. Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
10.Různé
11.Diskuze a závěr

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.