Zasedání zastupitelstva

Program:
1. Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018
3. Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim – Zpráva k bodu
4. Dotace z rozpočtu města Slatiňany – Zpráva k bodu
5. Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“
6. Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany
7. Podmínky rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech – pískovec vs. žula –  Zpráva k bodu
8. Koupě chaty v chatové lokalitě “Borek” v Kunčí (předkupní právo)
9. Záměr prodeje části st. parcely č. 10/1 v kat. území Škrovád
10.Záměr prodeje malé vodní nádrže u vlakového nádraží
11.Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
12.Pořízení záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města
13.Podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčova mlýna
13.Různé
14.Diskuze a závěr

Jeden komentář u “Zasedání zastupitelstva”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.