Zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Slatiňany se koná dnes 26. června, poprvé v pozdějším čase od 18 hodin (dosud byl čas 16h, ale na minulém zastupitelstvu se dohodlo, že bude později, aby mohlo chodit více lidí; nicméně občanů přišlo 5 *1).

Program

 1. Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany
 3. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2018
 4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
 5. Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
 6. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 316/32 v kat. území Trpišov
  Požadovaný pozemek je v katastru veden jako zahrada a nachází se podél příkopu silnice vedoucí od bývalé celní školy do Trpišova (vpravo při příjezdu do Trpišova). Jedná se o cca 120 m dlouhý pás pozemku. Široký v rozmezí cca 2,7 – 7,4 m. Na pozemku jsou vzrostlé stromy, v přední části blíže k Trpišovu se jedná především o ovocné stromy vysázené předešlými nájemci (pachtýři) a ostatními uživateli tohoto pozemku. Zadní neudržovaná část je zarostlá především náletovými dřevinami (duby, jasany), ale jsou zde i starší ovocné stromy, vysázené pravděpodobně také předešlými uživateli pozemku
 7. Záměr prodeje 1/3 pozemkové parcely č. 356/6 v kat. území Slatiňany
  Ke kolonii vede nezpevněná cesta ze silnice Slatiňany-Vlčnov. První část cesty se nachází na předmětné parcele č. 356/6. Tento pozemek je ve spoluvlastnictví 1/3. Přes tento pozemek je přístup na č. 356/1 v kat. území Slatiňany, který je také ve vlastnictví města Slatiňany a je dle územního plánu určen k vybudování nového hřbitova.
 8.  10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
  Město obdrželo investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ex post) na rekonstrukci chodníků v ul. Klášterní 3.713.302,53 Kč a na rekonstrukci hasičské zbrojnice 3.048.749,87 Kč. Město odprodá kanalizaci na „Ostrově a Vrchlického“ Vodovodům a kanalizacím v Chrudimi v celkové výši 21.042.000,- Kč. 
 9. Financování rekonstrukce ZŠ Slatiňany
  financování projektu Realizace úspor energie ZŠ Slatiňany, budova čp. 136 ve výši 5.300.000,- Kč v roce 2019 a 1.700.000,- Kč v roce 2020
 10. Závazek zastupitelstva pro rozpočet 2020
  do rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020 částku 1,700.000,- Kč jako investiční příspěvek pro Základní školu Slatiňany
 11. Prodej kanalizace ulice Vrchlického a ulice na Ostrově
  vklad města Slatiňany ve výši 21.042.000,- Kč do společnosti Vodovody
  a kanalizace Chrudim, a.s.
 12. Různé
 13. Diskuze a závěr

Jeden komentář u “Zasedání zastupitelstva”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.