Zasedání zastupitelstva – prodej obecních pozemků a pojmenování nové ulice za benzínkou (vč. zápisu)

7.10.2020 16:00

Omluven: Dominik Pavliš, celkem 20 zastupitelů. Za osadní výbor Kunčí – paní Černá.

 1. Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. Zpráva k bodu
 2. Bod č. 2 – Koupě chaty č.ev. 64 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo)
  1. Vzhledem k tomu, že majitel hodlá chatu prodat, předkládá městu nabídku k odkup chaty, a to na základě institutu předkupního práva pro město jako majitele pozemku.
  2. Zpráva k bodu
  3. neschváleno: 20 pro
 3. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 v kat. území Slatiňany
  1. Slepá ulice vedoucí z Čechovy ulice mezi ulicemi Štěpánkova a Tyršova obsluhující 4 parcely.
  2. Zpráva k bodu
  3. Bušta: jak je pořešen přístup k dalším parcelám; Mandys: z hlavní ulice; Jeník: sousedi se mohli ozvat, bylo to na úřední desce, navrhuji odložit pro provedení místního šetření
  4. odloženo do příštího jednání pro prošetření (20 pro)
 4. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 439/1 v kat. území Kunčí
  1. o výměře cca 36 m2 z 2752m2 – cesta, krajnice, zeleň podle silnice Orel-státovka
  2. Zpráva k bodu
  3. Drahokoupil: sousedí to s pozemkem, které město prodalo v 90. letech. Pro obec to využití nemá, proto osadní výbor souhlasil s odprodejem. Paní Černá za osadní výbor: my to chceme určitě prodat a chceme tam mít zeleň. Koblížek: přimlouvám se za zachování města např. pro budoucí využití pro parkování, aby nebylo nutno omezovat průjezd. Majitel: já tam chci nechat zachovat zeleň a neoplocovat. Chalupník: teď je na pozemku nelegálně dřevo a to je městský, až to bude soukromé, tak už nebude žádná páka, jak ten pozemek udržet hezký. Kolouch: to stejně nemáme ani u obecních pozemků. Jeník: ty pozemky dříve nechtěli, ty začali chtít až teď.
  4. Nebylo přijato usnesení. (Pro prodej jen 6 (Bušta, Drahokoupl, Picpauerová, KSČ…), proti 6 (3 ze SNK, Mandys…))
 5. Bod č. 5 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 712/100 v kat. území Slatiňany
  1. část parčík u vedle nádraží vedle Recyklingu nedávno získaný od ČD za účelem stavby parkoviště
  2. Zpráva k bodu
  3. Žádost podal recykling
  4. rada města nedoporučila prodat
  5. neschváleno: 20 pro
 6. Bod č. 6 – Pojmenování ulice ve Škrovádě
  1. ulici v nové zástavbě ve Škrovádě ulici na pozemcích č. 408/3, 412/1, 412/14 v k.ú. Škrovád od hranice s pozemkem č. 408/5 po hranici s pozemkem č. 345/1
  2. slatinak.cz:Bude se ulice východně od Jižní jmenovat Západní nebo Severní?
  3. Zpráva k bodu
  4. Šťastný: může být stejný název ve dvou katastrech, takže může se celá ulice jmenovat Západní a nám to přijde logické. Teď tam staví Kaprál a Havlík a těm je jedno, jaký název, hlavně aby už nějaký byl.
  5. schválen název Západní: 20 pro
 7. Bod č. 7 – Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému města Slatiňany
  1. Nová vyhláška účinná od 1. 11. 2020, kterou se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2016 o odpadech z důvodu uzavření nových smluv na sběrný dvůr, svoz tříděného odpadu a svoz komunálního odpadu. Navrhované změny nejsou veřejné
  2. Zpráva k bodu
  3. upřesnění umístění kontejnerů, čipování apod.
  4. schváleno, pro: 20
 8. Bod č. 8 – Prodej části pozemkové parcely č. 651/1 v kat. území Slatiňany
  1. Své parcely kolem nového Rovexu chtějí své pozemky rozšířit o zrušenou obecní cestu, která však může v budoucnu chybět. Více zde. Tento návrh je na zastupitelstvu již poněkolikáté a vždy byl zamítnut: 15.1.2020 , 17.6.2020  a červenové
  2. Zájemci nabízejí cenu kolem 450Kč/m2, zatímco v této oblasti se prodává klidně i za 4-násobek.
  3. Zpráva k bodu
  4. Odhadované vícenáklady za obejdutí kanalizace jsou asi 1,2mil + 90tis doprojektování. Drahokoupil: měl by se ten odhad o dotaci,kterou na to město může dostat. starosta: dotace není jistá, předpokládáme, že nebude. V Trpišově byla asi 1/4, v Kunčí asi 1/2. Kolek: je škoda to prodávat, cítím že čelíme tlaku prodat potencionální cestu. Proč najednou projekt vyžaduje použití úseku kanalizace pod Jehličkou, který to podmiňuje prodejem pozemku. Steklý: mrzí mě, že pan žadatelé nenavrhli kompenzaci jejich vícenákladů jako alternativní možnost. Malina: soukromník nebude prodávat jednotlivé parcely, tato parcela bude bezvýznamná, má to tak 3 metry, bude to vyprojektované stejně jinak, ta cesta je k ničemu. Picpauerová: i když to je úzké, má to smysl, může to být šikovná cesta třeba i jen pro pěší. Drahokoupil: šíře je 4,5m. Jeník: ani na tom cestu neuděláte. Koblížek: cena prodeje je kolem 400Kč/m2, ale v blízké lokalitě pod lesem např. se prodává parcela za 2000Kč/m2, ve Škrovád III se také nejde pod 1200Kč/m2. Šťastný: cena je podle znaleckého posudku 450Kč/m2. Koblížek: a co směna? Pan Jehlička to připustil. Šťastný: Pan Hodic to neakceptoval. Jeník: cestu vlastní jiní lidé, než žádají o pozemek, proto směna není možná. Steklý: co zvýšit cenu, aby to vyjádřilo náš zájem o pozemek – třeba 2000Kč/m2? Steklý: to je běžná cena stavebního pozemku. Pokud to někomu vyjde jako vydírání, je to důvod proti, aby tím nevznikl precedens a nezkoušel to nikdo dál. Drahokoupil: občanům Kunčí zpoždění nevadí. Jeník: mohou dostat zákaz vypouštět kanalizaci do rybníka a čističky jim budou muset vycházet
  5. neschváleno: 12 pro (neschválení)
 9. Bod č. 9 – Prominutí smluvní pokuty
  1. za neprovedený svoz komunálního odpadu na jaře 2020
  2. Rada města navrhuje pokutu neprominout, ale snížit z původních 140 tis. Kč.
  3. Zpráva k bodu
  4. Steklý: nesvezly 1 cyklus, tj. 2 dny. Za každý den bez svozu je pokuta 10tis., tohle se týkalo 14ti dnů (2 dny svozů na 7 dnů), z toho vzniklo 140tis. Záměr byl ten, abychom je motivovali ke svozu třeba další den (to by ta pokuta byla 10tis.). Paní Doležalová dostala email v pondělí večer, tak tam volala, oni potvrdili, že zapomněli a že to vyřeší další týden. Jeník: K nám jsou úřady také shovívaví, platíme třeba 5%. Nám nevznikla finanční škoda, platíme za uskutečněné svozy. Rulík: já bych byl shovývavý, určitě nás budou žalovat, je to jejich první renonc. Steklý: není to první renonc, nejdřív jsme museli předělávat výběrové řízení a dodnes jim nechodí pořádně čipový systém. Chalupník: myslím, že pokuta 10-20tis by mohla stačit jako výstraha v zájmu budování dobrých vztahů. Málková: jako řádný hospodář bychom měli pokutu vyžadovat a nelekat se hrozby soudu. Malina: dejme jim 10tis. Kč, jako varování, to stačí. Málková: 10tis je pro takovouhle firmu, která je tu monopol, směšná.
   1. velmi dlouhá diskuse o výši pokuty… snad 45 minut
  5. hlasování
   1. pro úplné prominutí: pro 0
   2. pro neprominutí (uhrazení v celé výši): 2
   3. pro snížení pokuty na 25tis – 11 pro
 10. Bod č. 10 – 21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
  1. Zpráva k bodu
  2. Přijetí dotace na rekonstrukci školy. Nějaké transfery příspěvkových organizací (700tis Kč). MŠ uvolňuje alokované 1,2mil.Kč, které letos nevyužije.
  3. schváleno: pro 20
 11. Bod č. 11 – Různé
  1. Jeník: zpráva od p.Kindla – zpráva o 1. etapě revitalizaci Kaštanky, těsně před začátkem akcí hřebčín odmítl vpustit na své pozemky, takže se bude dělat jen polovina Kaštanky. Školka nato objednávky zrušila a nabídla dražší nebo sazenice z dalšího roku. Příležitost ke zvážení bezpečnějšího druhu – původně navrženou lípu velkolistou.
   1. Malina: v roce 2014 byla řešena nabídka směny nebo prodeji směny pozemků s hřebčínem, ke kterému se dosud nikdo nevyjádřil (visí to v usnesení). Byl rozpor v jejich a našich znaleckých pozemcích.
   2. Vychodil: jsme pro zachování Kaštanky s kaštany, rok zdržení akceptujeme.
  2. nedorazily Ozvěny
   1. tajemník: pokud někomu nedojdou, hlaste mi to, pořešíme
   2. roznáší to paní, někdy se ztratí
  3. Brůžek: informace k územnímu plánu – vypořádaly se připomínky v půlce září, připravili jsme vyhodnocení, rozhodli jsme k předložení zastupitelům.
   1. Chceme uspořádat dobrovolný neveřejný seminář pro zastupitele 14 dní před zastupitelstvem, bude u toho pan Havlík, mohou zastupitelé dávat dotazy. Dokument má 90 stran. Termín byl odložen. Na úložišti bude do pondělka stanovisko výboru. Většina bodů má 1 vyhodnocení, sporné body mají dvě varianty.
   2. z důvodu nouzového stavu nemůžeme seminář uskutečnit (max. 10 osob včetně členů výboru)
  4. Mandys: jak to vypadá s rekonstrukcí atletické dráhy?
   1. Šťastný: teď se precuje na převodu, čeká se na odhad p.Kub_áta, poptali jsme 3 projekční firmy, přišly 2 cenové nabídky 280-400tis. Kč
   2. předpokládaná cena rekostrukce bude 12 – 14 mil. Kč
  5. Šťastný: navrhuji, aby zastupitelstvi požádalo město o přípravu napojení kanalizace k Bonetu mimo Rovex, aby se ušetřil čas v případě. Zastupitelé: lépe bude
  6. Sobotková: u géčka spadlo mnoho jehličí a je to hodně nebezpečné, proč to údržba neobchází? Totéž u hřbitova?
   1. Prokš: musíte to hlásit mně nebo údržbě, nechodí nikdo po městě a nehlásí vše, pan Víšek má hlídat lidi, opravovat stroje.
   2. Prokš: máme 9 údržbářů, máme 32 km chodníků, provozujeme koupaliště, sekáme, odplevelujeme…
 12. Diskuze a závěr

(nic)

konec: 19:35

2 komentáře u „Zasedání zastupitelstva – prodej obecních pozemků a pojmenování nové ulice za benzínkou (vč. zápisu)“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.