Téma: Trafačka u modely zastiňuje výhled na zámek

Slatiňanský zámek by mohl být dominantou města v kombinaci s nábřežím, řekou a alejí na nábřeží, avšak ve vítězném projektu zůstává účelová budova v Areálu modely (původně trafostanice, nyní skladiště pro hasiče), která tuto kompozici nesporně narušuje.

Od Starého náměstí je to lepší a ani nová stavba vítězné varianty  by nemusela tolik stínit a rušit.

pohled na zámek a modelu od Starého náměstí

Stavba není uvedena v katastru a je na pozemku Města:  Parcelní číslo: 43  Katastrální území: Slatiňany [749796] Číslo LV: 10001; Výměra [m2]: 585 Druh pozemku: zahrada; Vlastnické právo Město Slatiňany

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.