Zástupci organizací reprezentující města vyzývají ke stažení stavebního zákona

Zástupci všech tří organizací reprezentující města a obce vyzývají k přepracování stavebního zákona

SMO ČR: Ani tisíc připomínek neudělá ze špatného zákona dobrý

Rezignace na ochranu veřejných zájmů, uspokojování zájmů soukromých, personální rizika reformy, převedení rozhodovacích pravomocí místních samospráv na ústřední orgán, což povede opět k tolik diskutovanému vylidňování venkova z důvodu špatné dostupnosti veřejné správy, nebo naprosto nedostatečně připravená digitalizace řízení, to jsou jen nejkřiklavější příklady špatně připravené novely stavebního zákona.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.