Zastupitelé, radní a výbory 2018 – 2022

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana) výbory a oblasti a gesce *1) Bydliště, kontakty a profese
RADNÍ + ZASTUPITELÉ
Jeník Ivan (SNK-ED)
starosta
Evidence majetku – pronájmy – Krizové řízení – Dotace poskytované městem – Propagace města – Hospodaření města, změny rozpočtu
Sečská; 469660232; 724179925; ijenikslatinanycz; veterinář
Šťastný Stanislav (ODS)
místostarosta
Investice – Plán údržby a rozvoje nemovitostí – Veřejné zakázky – Dotace – Zástupce města při stavebních řízeních – rozpočet
724652041; sstastnyslatinanycz; osobně Po a St 15-17h na úřadě (místostarostenské dny)
Fryšová Dagmar (SNK ED)
vymáhání pohledávek – byty – Místní poplatky

člen kontrolního výboru

důchodkyně*3
Chalupník Milan (SNK-ED)
člen finančního výboru
školství – Hospodaření příspěvkových organizací a s majetkem města – Dopravní obslužnost
Švermova; milanchalupniktiscalicz; ředitel školy
Málková Marie (ODS)
Sociální oblast – Návrhy n a umístění občanů v DPS, DD, opatrovnictví – Kulturní, společenská a sportovní oblast Družstevní; 724096517; mariemalkovalepsislatinanycz 
Rulík František (SNK ED)

člen finančního výboru
Požární ochrana – Pořádek a čistota ve městě – Údržba zeleně a mobiliáře městačlen výboru pro životní prostředí
Medunova; hasič,  kontakt 
Steklý Vít (TOP 09)
Užívání veřejného prostranství – Působnost při přípravě Ozvěn – Jednání s organizací Spartak Slatiňany – komunální odpad Štěpánkova; 721942193 ; vitsteklypcetop09cz; vitsteklylepsislatinanycz
ZASTUPITELÉ
Brůžek Jan (Sedma)
předseda výboru pro územní plánování Wolkerova
Bušta Jaroslav (Sedma)
zámek; kastelán
Drahokoupil David (Sedma)
předseda osadního výboru Kunčí Kunčí; zemědělec
Hromádková Jana (KSČM)

účetní; TGM x Vrchlického
Kolek Petr (Sedma)
člen výboru pro územní plánování Tyršova x Vítězství
Kocián Zdeněk (SNK ED)
stavební inženýr
Kolouch Jakub (ODS)
předseda finančního výboru jakubkolouchlepsislatinanycz; konstruktér
Malina Jaroslav (KSČM)

předseda kontrolního výboru Wolkerova 677
Mandys Ivo (Sedma)
člen kontrolního výboru Švermova 754 
Pavliš Dominik (KDU-ČSL)

člen výboru pro územní plánování Medunova
Picpauerová Kamila (Sedma)
člen kontrolního výboru Škrovád
Sejkorová Stanislava (SNK-ED)

Stanislava Sejkorová

Kunčí ; zástupce ředitele ZUŠ
sejkorovasseznamcz
Sobotková Jana (TOP 09)
725600237; janasobotkovalepsislatinanycz
Vychodil Daniel (Sedma)
Jungmannova; danielvychodilcentrumcz
OSADNÍ VÝBORY
Buřil Vlastislav
člen osadního výboru Kunčí Kunčí
Černá Jaroslava
člen osadního výboru Kunčí Kunčí
Bleha Jaroslav člen osadního výboru Trpišov jednatel, truhlář; Trpišov 9; 777865557; j_blehayahoocom;
www.stuartbohemia.cz
Michek Petr
člen osadního výboru Trpišov Trpišov 52; živnostník; 732631960; petinmichekseznamcz
Blatoňová Jitka

člen osadního výboru Trpišov
Trpišov 69; pracovnice DSS; 723487225; blatonovajseznamcz
OSTATNÍ ČLENOVÉ KONTROLNÍCH VÝBORŮ
Herrová Marie (ODS) člen finančního výboru
Dalecký Daniel (TOP09) člen výboru pro územní plánování
Urválek Jiří (TOP09) člen výboru pro územní plánování

Odkaz: www.slatinany.cz/telefony.php

Odkaz: *1 Rozdělení kompetencí členů rady pro volební období 2018-2022

Odkaz: leták koalice TOP09 a ODS do schránek Za lepší Slatiňany 12/2018

Odkaz: Město Chrudim – jména, kontakty a fotografie zastupitelů

Odkaz: *2

Odkaz: Město Pardubice – jména, kontakty a fotografie zastupitelů

Odkaz: *3 telefonicky pracovnice OSSZ Chrudim 24.9.2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.