Zastupitelstvo je proti rozšiřování zástavby na Jestřabovsku

z USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY č. 14/2008 ZE DNE 22. října 2008 Zastupitelstvo města Slatiňany:

neschválilo žádost o rozšíření funkční plochy pro bydlení nízkopodlažní (rodinné domy) v lokalitě Jestřabovsko o pozemky parc. č. 587/9 a 587/10 kat. úz. Slatiňany

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.