Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 3. zasedání dne 16. 1. 2019

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
 6. Došlo k revokaci usnesení ohledně pověření starosty a místostarosty k výkonu akcionářských práv ve VAK Chrudim.
 7. Bylo přijato usnesení pro vytvoření depozitu kamenických článků z pískovce.
 8. Zastupitelstvo rozhodlo, aby rybník na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov nesl název „Zeman“. Název bude tak vzpomínkou na místního rodáka, který bydlel v nedaleké hájovně.
 9. Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě “Borek” v Kunčí (předkupní právo).
 10. Byl schválen dodatek ke smlouvě o předčasné splátce finanční výpomoci MŠ. Půjčka řešila dočasnou situaci se vznikem dluhu vedeným vůči bývalému zaměstnanci MŠ.
 11. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na MMR na obnovu místní komunikace 95c „Za mostem do skal“ ve Škrovádu.
 12. Zastupitelstvo
  1. bylo seznámeno s dopisem Povodí Labe ohledně špatného stavu jezu.
  2. Byl vznesen návrh na opravu podstavce sochy u kostela.
  3. Rada města byla pověřena k přípravě více návrhů vstupu na hřbitov vč. upravené varianty Schmoranze (viz v únorových Ozvěnách).
  4. Byla podána informace ohledně roznosu Ozvěn (viz v únorových Ozvěnách).
  5. Zastupitelstvo se usneslo, že zápisy ze Zastupitelstev budou uveřejňovány na webu města (po ověření a úpravě v rámci GDPR, tedy s adekvátním zpožděním tak, aby úřad stihl provést potřebné úkony).

Kompletní přehled usnesení

Kompletní zápis

Jeden komentář u “Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 3. zasedání dne 16. 1. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.