3. Zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 2. Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vyhlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podstatě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
 3. Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované v rámci stavby obchvatu.
 4. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
 6. Došlo k revokaci usnesení ohledně pověření starosty a místostarosty k výkonu akcionářských práv ve VAK Chrudim.
 7. Bylo přijato usnesení pro vytvoření depozitu kamenických článků z pískovce.
 8. Zastupitelstvo rozhodlo, aby rybník na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov nesl název „Zeman“. Název bude tak vzpomínkou na místního rodáka, který bydlel v nedaleké hájovně.
 9. Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
 10. Byl schválen dodatek ke smlouvě o předčasné splátce finanční výpomoci MŠ. Půjčka řešila dočasnou situaci se vznikem dluhu vedeným vůči bývalému zaměstnanci MŠ.
 11. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na MMR na obnovu místní komunikace 95c „Za mostem do skal“ ve Škrovádu.
 12. Zastupitelstvo
  1. bylo seznámeno s dopisem Povodí Labe ohledně špatného stavu jezu.
  2. Byl vznesen návrh na opravu podstavce sochy u kostela.
  3. Rada města byla pověřena k přípravě více návrhů vstupu na hřbitov vč. upravené varianty Schmoranze (viz v únorových Ozvěnách).
  4. Byla podána informace ohledně roznosu Ozvěn (viz v únorových Ozvěnách).
  5. Zastupitelstvo se usneslo, že zápisy ze Zastupitelstev budou uveřejňovány na webu města (po ověření a úpravě v rámci GDPR, tedy s adekvátním zpožděním tak, aby úřad stihl provést potřebné úkony).

Kompletní přehled usnesení

Kompletní zápis

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.