Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany

Zastupitelé zastupují občany a prostřednictvím zastupitelů občané demokraticky řídí své zájmy. Každý zastupitel by měl být občanům celé volební období k dispozici a zprostředkovávat mu takto podíl na vedení města, tedy na práci Rady a starosty.

Ve Slatiňanech se volí 21 zastupitelů1. Zastupitelstvo po volbách zvolí Radu města a starostu a ti pak město celé volební období řídí.

Zastupitelstvo se schází přibližně co 2 měsíce a schvaluje nejzásadnější rozhodnutí - např. územní plán, prodeje a pronájmy pozemků apod.

Program zasedání zastupitelstva (včetně pořadí) připraví tajemník, schválí Rada a na začátku zastupitelstva ještě zastupitelé. Každý z nich má možnost připomínkovat a hlasováním se pak připomínka schválí či nikoliv.2

Většinu věcí řeší rada.

  1. podle zákona má mít obec s 3-10 tis. obyvateli 11 až 25 zastupitelů Komunální volby 2022: Termín, systém, kandidáti, lístky, mandáty | E15.cz[]
  2. VS 28/3/2022 osobně[]

Téma

Návrh

Událost

Odkaz: složení zastupitelstva a zápisy upravené pro veřejnost na webu města

3 komentáře u „Téma: Zastupitelstvo města Slatiňany“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.