Zpřístupnění Machačova paloučku není podle zastupitelstva na pořadu dne

Na středečním zastupitelstvu padla otázka po zpřístupnění Machačova paloučku, aby se zvětšila plocha veřejně využitelné zeleně1.

Žádný ze zastupitelů nenavrhl o tomto hlasovat, takže se nehlasovalo.

V diskusi zazněly důvody:

  1. prostor je čerstvě pronajatý2
  2. je blízko do voleb, už by to asi realizovalo nové zastupitelstvo, které třeba bude mít jiný názor2
  3. údržba by se o to musela starat, sekat to2
  4. plánovaná parková úprava stejně zatím není na pořadu dne, čeká se na projekt parkoviště přes Sokolovnou2 (s kterým se čeká na nový územní plán)
  5. Ani se teď hned neví, na jak dlouho je to pronajaté, musely by se nastudovat podmínky pro výpověď atd.3
  1. 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]
  2. Milan Chalupník[][][][]
  3. Ivan Jeník[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.