Zastupitelstvo rozhodlo o dražbě bytové jednotky po bývalé ubytovně na plovárně

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH ze dne 19. září 2011

  1. zrušilo usnesení ze dne 26. října 2009 ve věci prodeje bývalé ubytovny využitelné jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou na plovárně
  2. schválilo prodej bývalé ubytovny využitelné jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše cca 95 m2  s užitkovou plochou 70,90 m2, prodej části st. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2, prodej části pozemkové parc. č. 204/1 o výměře cca 29 m2 vše v katastrálním území Slatiňany
  3. schválilo, že bude prodána jednomu zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou zjištěnou obálkovou metodou a podmínky obálkové metody
  4. jmenovalo komisi pro veřejné otevírání obálek s nabídkami na odkoupení nemovitostí, tj. v tomto složení: místostarosta Vítězslav Kolek, předseda kontrolního výboru Jaroslav Malina, předseda finančního výboru Ing. Dagmar Fryšová, vedoucí HSO Ing. Vladimír Rašín (náhradníci – referent HSO Ing. Pavla Šťovíčková, starosta MVDr. Ivan Jeník)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.