Město odkoupí od Sokola pozemek pod MŠ

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 7. zasedání dne 11. 11. 2015

Koupě pozemků u mateřské školky a sokolovny a nabytí věcného
práva – služebnosti cesty na části pozemkové parcely
č. 158/3 v kat. (pozemky ve vlastnictví TJ Sokol pod budovou
a vareálu MŠ, dále prostor „nádvoří“ před sokolovnou včetně
předzahrádek – budoucí využití pro potřeby města)

Získané prostředky ve výši ca. 1,5mil. Kč by mělo být použity na rozšíření zázemí Sokolovny – přistavění šaten a jídelny zezadu budovy, aby jako šatny nemusela sloužit část sálu.

2 komentáře u „Město odkoupí od Sokola pozemek pod MŠ“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.