Zastupitelstvo schválilo směny bývalé cesty ve Škrovádě za pozemek u kompostárny

Zastupitelstvo města schválilo směnnou smlouvu na  pozemek p.  č. 359 o  výměře 369 m 2 a  pozemek p.  č. 389/5 o výměře 60 m 2 vše k.ú. Škrovád, ve  vlastnictví města Slatiňany, za  pozemek p.  č. 306/2 o  výměře 1118 m 2 v k.ú. Škrovád. Hodnoty směňovaných nemovitostí jsou pro účely vzájemného finančního vypořádání stanoveny Znaleckým posudkem.1

  1. Ozvěny 2/2022[]

Jeden komentář u “Zastupitelstvo schválilo směny bývalé cesty ve Škrovádě za pozemek u kompostárny”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.